Oferta pracy

Asystent ds. wsparcia sprzedaży i marketingu

scroll
 • Liczba godzin w miesiącu: 160
 • Wynagrodzenie: 540 euro
 • Miejsce pracy: Rzeszów

Asystent ds. wsparcia sprzedaży

 

Twój zakres obowiązków:

 • reprezentowanie firmy w relacjach z kontrahentami;
 • finalizacja porozumień biznesowych -  przygotowywanie umów;
 • prowadzenie negocjacji między firmami;
 • koordynowanie przebiegu realizacji kontraktu;
 • dbanie o wizerunek firmy;
 • przygotowywanie pism oraz sporządzanie poleceń i zarządzeń prezesa spółki;
 • prowadzenie kalendarza spotkań Prezesa;
 • asystowanie i pomoc we wszystkich działaniach zarządu;
 • administrowanie biura, odbieranie korespondencji;
 • przygotowywanie ofert handlowych w języku Polskim i Angielskim;
 • obsługa emaila i telefonu firmowego;
 • prace biurowo - administracyjne - obsługa drukarki, skanera itp.

EN

Sales Support Assistant

Your responsibilities:

 • representing the company in relations with contractors;
 • Finalizing business agreements - preparing contracts;
 • conducting negotiations between companies;
 • Coordinating the course of contract execution;
 • Taking care of the company's image;
 • Preparing letters and drafting instructions and orders of the company's president;
 • Maintaining the President's meeting calendar;
 • Assisting and assisting in all management activities;
 • Administering the office, receiving correspondence;
 • Preparing business offers in Polish and English;
 • handling email and company telephone;
 • office and administrative work - operating printer, scanner, etc.

Nasze wymagania: 

 • wykształcenie wyższe bądź 5-ty rok studiów;
 • bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w relacjach z klientem;
 • nastawienie na realizację założeń zarządu spółki;
 • pozytywne nastawienie do pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w sprzedaży;
 • znajomość social media;
 • samodzielność;
 • dobra organizacja pracy

Our requirements: 

 • university education or 5th year of study;
 • Very good oral and written English skills;
 • Experience in customer relations;
 • Attitude to achieve the objectives of the company's management;
 • positive attitude towards working in a team;
 • Cat B driving license

EN

Nice to have:

 • experience in sales;
 • knowledge of social media;
 • independence;
 • good organization of work

To oferujemy:

 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę (po okresie próbnym);
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i wykonywanej pracy;
 • niezbędne narzędzia do pracy;
 • przyjazną atmosferę, ciekawą i pełną wyzwań pracę w stabilnej i rozwijającej się międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w centrum Rzeszowa w luksusowym biurem + wyjazdy do klientów

EN

What we offer:

 • permanent employment under an employment contract (after a probationary period);
 • remuneration adequate to the skills and work performed;
 • necessary tools for work;
 • friendly atmosphere, interesting and challenging work in a stable and growing international company with an established position on the market
 • work in the center of Rzeszow in a luxurious office + trips to clients
Zobacz inne oferty pracy