Oferta pracy

Radca prawny

scroll
 • Liczba godzin w miesiącu: 160
 • Wynagrodzenie: 1500 euro
 • Miejsce pracy:

Twój zakres obowiązków:

 • obsługa prawna spółek,
 • reprezentowanie spółek,
 • weryfikacja umów,
 • sporządzanie pism w toku postępowań przed PPIS, GIS, KIS i innymi organami,
 • Doradztwo prawne na rzecz spółki,
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych spółki
 • Samodzielne prowadzenie spraw i projektów.

Your responsibilities:
legal services for companies,
representation of companies,
verification of contracts,
Drafting letters in the course of proceedings before PPIS, GIS, KIS and other authorities,
Providing legal advice to the company,
Identifying and solving legal problems of the company
Independent handling of cases and projects.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie minimum 10 lat w obsłudze spółek,
 • doświadczenie związane z prowadzeniem spraw sądowych spółek: z ograniczoną odpowiedzialności, komandytowych, spraw związanych z pośrednictwem pracy oraz hotelarstwa,
 • znajomość branż hotelastwa i agencji pośrednicwa pracy.
 • pożądane doświadczenie w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych

Our requirements:
experience of a minimum of 10 years in handling companies,
Experience related to litigation of companies: limited liability, limited partnerships, employment agency cases and hospitality,
familiarity with the hotel and employment agency industries.
Desired experience in handling investment funds

To oferujemy:

 • umowa B2B,
 • przyjazną atmosferę,
 • pracę w centrum Rzeszowa
 • 1/3 lub 1/4 etatu

What we offer:

 • B2B contract,
 • friendly atmosphere,
 • work in the center of Rzeszów
 • 1/3 or 1/4 time
Zobacz inne oferty pracy