Leasing pracowniczy

Leasing pracowników

scroll

Leasing pracowniczy jest najpopularniejszą formą współpracy między agencją pracy tymczasowej, a kontrahentem. Polega na wynajmie pracowników zatrudnionych w naszej firmie kontrahentowi, który oczekuje wykonania określonych czynności przez personel. Pracownicy w tym przypadku pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Podmiotem zatrudniającym pracownika jest Pako Group HR Sp. z o.o., zaś pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą-użytkownikiem.

Usługi w zakresie leasingu pracowniczego oparte są na serwisie polegającym na utrzymaniu personelu, co obejmuje nawiązanie z pracownikiem stosunku pracy, naliczanie i wypłatę wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych, odprowadzanie podatków, w niektórych przypadkach przeszkolenie oraz bezpośrednio poszukiwanie kandydatów. Z racji tego, że pracownik jest wynajmowany na etat do pracy stałej, ma on zapewnione wszystkie gwarancje i świadczenia, przewidziane obowiązującymi przepisami prawa o pracy tymczasowej.

Sprawdź nasz artykuł: Leasing pracowniczy - wszystko, co trzeba wiedzieć

Pracodawca-użytkownik nie musi zawierać z pracownikiem odrębnej umowy, może zrezygnować z niego w dowolnym czasie, o ile umowa nie przewiduje inaczej. Użytkownik nie zastanawia się nad dotrzymaniem wymogów przewidzianych w prawie pracy w zakresie zwolnienia pracowników i ich ochrony socjalnej; nie rozwiązuje kwestii wyliczenia stażu pracy i pozostałych spraw związanych z przepływem dokumentów dotyczących pracowników. Z tego powodu model ten jest najbardziej korzystny dla firm, które z nami współpracują.

W ramach leasingu pracowniczego zapewniamy koordynatora polskojęzycznego, który jest stałym przełożonym opiekunem i pośrednikiem między szefem produkcji kontrahenta, a pracownikami wynajmowanymi.

Obszary naszych działań

lat doświadczenia

przedsiębiorstw, które z nami współpracują

miliony zarejestrowanych kandydatów

pracowników, którzy zostali zatrudnieni u naszych partnerów biznesowych

Wypełnij formularz

Potrzebujesz pracowników?- Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz

Odwiedź nas na

Zaufali nam

Poznaj organizacje, które nam zaufały.