Outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników

scroll

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, polegającą na oddaniu zewnętrznemu przedsiębiorstwu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działania i w których osiąga przewagę konkurencyjną. Outsourcing pracowniczy stanowi więc powierzenie kompleksowej obsługi jednego podmiotu w danym obszarze (np. obsługi księgowej czy kadrowo-płacowej)  wyspecjalizowanym firmom, świadczącym usługi w oznaczonym zakresie. Jednakże samo pojęcie outsourcingu pracowniczego nie zostało zdefiniowane w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Słowo „outsourcing” pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem terminu „outside-resource-using”. Oznacza on wydzielenie ze struktury firmy określonych funkcji, zadań i czynności i przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu.

Według ogólnie przyjętej terminologii pojęcie outsourcing pracowniczy jest tożsame z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, dokonane zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy. Rozwiązanie to ma na celu dalsze korzystanie z pracy danego pracownika przez dotychczasowego pracodawcę, z jednoczesnym przeniesieniem ciężaru związanego z formalnym zatrudnieniem na inny podmiot.

Sprawdź nasz artykuł: Czym jest outsourcing pracowników?

Outsourcing pracowniczy jest rozwiązaniem, które pozwala na obniżenie kosztów i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Najczęściej korzystają z niego duże firmy, które rekrutują spore ilości pracowników. Polega on na wynajęciu firmy zewnętrznej, która pomaga w wykonywaniu części obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, w tym przypadku w zatrudnianiu ludzi do pracy. Wykwalifikowani w tym kierunku fachowcy, wynajęci do tego typu działań, zwracają uwagę bezpośrednio na pracowników oraz na ich relację z przedsiębiorstwem. Zdejmuje to z właścicieli firm obowiązki kadrowe. Outsourcing pracowniczy może być opłacalny nie tylko dla pracodawcy, ale również dla osób podejmujących zatrudnienie na tej zasadzie.

Obszary naszych działań

lat doświadczenia

przedsiębiorstw, które z nami współpracują

miliony zarejestrowanych kandydatów

pracowników, którzy zostali zatrudnieni u naszych partnerów biznesowych

Wypełnij formularz

Potrzebujesz pracowników?- Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz

Odwiedź nas na

Zaufali nam

Poznaj organizacje, które nam zaufały.