Pracownicy z Azji

Pracownicy z Azji

scroll

Pako Group HR posiada wieloletnie doświadczenie w kwestii doboru, wynajmu, legalizacji zatrudnienia i pobytu pracowników  w Polsce z państw Azjatyckich. Możemy pomóc w uzyskiwaniu każdego rodzaju dokumentów uprawniających do pracy i pobytu na terenie Polski. Procedura legalnego zatrudnienia cudzoziemca regulowana jest przepisami wynikającymi z: Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu Pracy.

Po naszej stronie pozostaje pełna obsługa administracyjno-kadrowa, a także procesy i koszty związane z rekrutacją, selekcją i weryfikacją pracowników. Dzięki współpracy z nami otrzymują Państwo pracowników gotowych do pracy wtedy, gdy są Państwu potrzebni: w okresach wzmożonego zapotrzebowania na pracowników, do prac sezonowych itp. Jednocześnie nie angażują Państwo działu kadrowo-płacowego, HR, minimalizują swoje koszty oraz zapewniają ciągłość produkcji. 

DORADZTWO PERSONALNE

Dzielimy się naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży.

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE

Pomagamy znaleźć pracownika tymczasowego, wykonującego prace sezonowe, wspierającego zespół w okresie wzmożonego ruchu produkcyjnego czy dłuższych nieobecności, a także podczas zmian organizacyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

LEASING PRACOWNICZY

Przejmujemy obowiązki związane z rekrutacją oraz obsługą kadrową, pozwalające na zwiększenie zatrudnienia bez konieczności utrzymania stałego personelu i prowadzenia dokumentacji osobowej.

OUTSOURCING PRACOWNICZY

Przejmujemy do realizacji określone zadania, projekty i procesy, które – za pomocą naszych pracowników – kompleksowo obsługujemy.

LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA I POBYTU CUDZOZIEMCÓW

  • Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Zezwolenie na pracę 
  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (Karta Pobytu)

 

Obszary naszych działań

lat doświadczenia

przedsiębiorstw, które z nami współpracują

miliony zarejestrowanych kandydatów

pracowników, którzy zostali zatrudnieni u naszych partnerów biznesowych
Wypełnij formularz

Zostań naszym partnerem

Odwiedź nas na