Oferta pracy

Samodzielny księgowy ze znajomością kadr i płac

scroll
 • Liczba godzin w miesiącu: 180
 • Wynagrodzenie: 900 euro
 • Miejsce pracy: Rzeszów

Samodzielny księgowy ze znajomością kadr i płac

Twój zakres obowiązków

 • ewidencjonowanie środków trwałych,
 • kalkulację i księgowanie podatku odroczonego,
 • sprawozdawczość finansową,
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej dla pracowników obsługiwanych klientów
 • Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń oraz przygotowywanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców
 • sprawozdawczość statystyczną,
 • sprawozdawczość podatkową (CIT, VAT, VAT-UE, JPK, pozostałe).
 • rozliczanie poniesionych kosztów zgodnie z obiektami kosztów w firmie,
 • analiza i kalkulacja kosztów wytworzenia,
 • nadzór nad miesięcznymi i rocznymi rozliczeniami,
 • przygotowywanie miesięcznych raportów na potrzeby analiz sytuacji finansowej firmy,
 • uczestniczenie w audytach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • archiwizowanie dokumentów.

EN

Independent accountant with knowledge of human resources and payroll

Your responsibilities:

 • recording fixed assets,
 • calculation and posting of deferred tax,
 • financial Reporting,
 • preparation and keeping of payroll documentation for employees of served clients
 • settlement of salaries and benefits as well as preparation of payrolls for employees and contractors statistical reporting,
 • tax reporting (CIT, VAT, VAT-EU, JPK, other).
 • settlement of costs incurred in accordance with the cost objects in the company,
 • analysis and calculation of manufacturing costs, supervision over monthly and annual settlements,
 • preparation of monthly reports for the purposes of analyzing the company's financial situation,
 • participation in external and internal audits,
 • documents archiving.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie minimum 5 lat,
 • doświadczenie obsługi księgowej spółek z branż: hotelarstwo, agencje zatrudnienia
 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości,
 • znajomość zasad księgowości oraz przepisów podatkowych,
 • umiejętność sporządzenia sprawozdań finansowych, JPK VAT i deklaracji CIT,​
 • ukończone kursy i szkolenia podatkowe oraz rachunkowe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
 • znajomość programów kadrowo-płacowych
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowania,

EN

Our expectations:

 • experience of at least 5 years,
 • experience in accounting services for companies from the following industries: hotel industry, employment agencies
 • higher education in finance and accounting,
 • knowledge of accounting principles and tax regulations,
 • ability to prepare financial statements, JPK VAT and CIT declarations,
  completed tax and accounting courses and trainings,
 • ability to work in a team,
 • practical knowledge of issues related to labor law and social security
  knowledge of HR and payroll programs
 • independence, responsibility, reliability and commitment,

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy
 • umowa B2B
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • 1/3 lub 1/4 etatu

EN

We offer:

 • flexible workong hours,
 • B2B contract,
 • friendly atmosphere,
 • opportunity for personal development and qualification improvement
 • 1/3 or 1/4 time 
Zobacz inne oferty pracy