Blog

Dlaczego legalne zatrudnienie pracowników z Azji się opłaca?

scroll

W Polsce w wielu branżach brakuje rąk do pracy, dlatego przedsiębiorcy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców. Często pracownicy są potrzebni na „już”, a przeciągające się procedury legalizacyjne nie ułatwiają funkcjonowania przedsiębiorstw. Może pojawić się chęć obejścia tych procedur, jednak jakie mogą być tego konsekwencje?

Dlaczego legalne zatrudnienie cudzoziemców się opłaca?

Bo nielegalne słono kosztuje!

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy oznacza powierzenie pracy, gdy cudzoziemiec nie jest uprawniony do wykonywania pracy lub nie posiada dokumentu legalizującego pracę albo podstawa jego pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy lub cudzoziemiec wykonuje pracę na innych warunkach niż określone w zezwoleniu. Wszystkie te okoliczności są weryfikowane w trakcie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub Straż Graniczną.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i rynku pracy, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonanie pracy podlega karze. Wysokość kary grzywny wynosi od 1000 zł do 30 000 zł. Karze podlega również cudzoziemiec, który podjął się nielegalnego zatrudnienia. 

Karą grzywny zagrożona jest również pomoc ofiarowana cudzoziemcowi za uzyskanie od niego korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy. Kara grzywny wynosi od 3000 zł do 30 000 zł.

Dodatkowo zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, kto umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Dlatego jeśli chcesz uniknąć powyższych problemów, zleć nam rekrutację oraz legalne sprowadzenie pracowników z Azji, którzy uzupełnią braki kadrowe w Twojej firmie.

Przeczytaj także Na co zwrócić uwagę przy wyborze agencji i jak wybrać tą najlepszą?

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2023735 z 2023.04.19);

Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. ( Dz.U. 2022.1138 z 2022.05.30).