Blog

Leasing pracowniczy – wszystko, co trzeba wiedzieć

scroll

Leasing pracowniczy to w najprostszym ujęciu wypożyczanie pracowników przez agencję pracy tymczasowej na czas określony. Najczęściej szukanie nowych osób, formalności związane z ich zatrudnieniem, naliczanie wypłat czy odprowadzanie składek również przejmuje zewnętrzne przedsiębiorstwo. Leasing pracowników opiera się na silnej współpracy pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą.

Leasing pracowników a polskie prawo

W żadnym z aktów prawnych nie ma mowy o „leasingu pracowniczym”, ale jest on bardzo dobrze umocowany w naszym kraju. W zależności od sytuacji, korzystając z pracowników tymczasowych, można powołać się na art. 174 Kodeksu Pracy – mówiący o wynajmie osób od innego pracodawcy – lub na ustawę o pracownikach tymczasowych z 2003 roku. W świetle aktu prawnego zlecona praca musi obejmować czynności sezonowe, okresowe lub doraźne, których nie może wykonywać osoba zatrudniona na umowę o pracę. Natomiast art. 174 Kodeksu Pracy mówi o tym, że pracodawca ma możliwość udzielić swojemu pracownikowi kilka dni urlopu bezpłatnego, aby ten świadczył usługi gdzie indziej.

Warto wiedzieć, że pracownik, mając umowę o pracę tymczasową, nie może wypełniać obowiązków na rzecz jednego pracodawcy dłużej niż 18 miesięcy. Po tym czasie zatrudniony musi zmienić miejsce wykonywania powierzonych zadań lub posiłkować się inną umową. Obecnie w prawie polskim znajdują się luki związane z wynajmem pracowniczym, dlatego agencje pracy tymczasowej mogą również podpisać umowę leasingu pracowniczego.

Umowa leasingu pracowniczego – jak ją podpisać?

Umowy dotyczące pracy tymczasowej i leasingu pracowniczego nieznacznie się od siebie różnią. Zawierając kontrakt wypożyczenia pracownika, należy precyzyjnie formułować zdania i zwracać uwagę na zapisy w nim zawarte. Leasing oparty jest na porozumieniu pomiędzy pracodawcą pierwotnym (w tym przypadku to agencja pracy tymczasowej) a pracodawcą końcowym. Na taką formę współpracy musi wyrazić zgodę pracownik. W tym przypadku agencja pracy tymczasowej udziela wybranej osobie bezpłatnego urlopu, aby ten mógł wykonywać powierzone obowiązki w danym przedsiębiorstwie. Wówczas u pierwotnego pracodawcy stosunek pracy zostaje zawieszony. Niemniej jednak pracownik ma urlop i ciągłość zatrudnienia. Wypłatę nalicza najmująca firma zgodnie z postanowieniami kontraktu.

Leasing pracowniczy – zalety rozwiązania

Firmy, które korzystają z leasingu pracowniczego, mogą pochwalić się wysokimi oszczędnościami. Przede wszystkim obowiązek zrekrutowania nowych osób przechodzi na agencję pracy tymczasowej – przedsiębiorstwo nie jest obciążone dodatkowymi zadaniami, dzięki czemu liczba pracowników może zostać zredukowana do minimum. Co więcej, umowa leasingu pracowniczego daje bardzo dużą elastyczność w zatrudnieniu. Firmy mogą korzystać z usług tylko wtedy, gdy tego potrzebują. Na umowie nie ma obligatoryjnej liczby godzin koniecznej do przepracowania, a jest jedynie stawka godzinowa. Osoby zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej nie mają stałej pensji, a jej wielkość jest różna w zależności od danego miesiąca.

Tymczasowi pracownicy mogą wykonywać różnorodne zadania w zależności od potrzeb produkcyjnych. Najczęściej na umowie widnieje zapis „Prace zlecone” lub „Pracownik produkcyjny”, co daje dowolność w powierzaniu zadań. Co więcej, wszystkie formalności wynikające z Kodeksu Pracy przejmuje agencja pracy tymczasowej. Przedsiębiorstwo wynajmujące pracowników nie musi się martwić o odprowadzanie składek zdrowotnych, szkolenia BHP czy wymagane badania lekarskie.