Blog

Procedury dotyczące zatrudnienia pracowników z Azji

scroll

Jako międzynarodowa agencja rekrutacyjna z wieloletnim doświadczeniem, wiemy jak bardzo ważna jest rekrutacja oraz selekcja odpowiednich kandydatów, którzy spełnią wymagania stawiane przez naszych klientów. Posiadając własne działy rekrutacji w Azji doskonale znamy lokalne rynki pracy, dzięki czemu dysponujemy szerokim dostępem do pracowników z przeróżnych branż. Przy wyborze odpowiednich osób bierzemy pod uwagę zarówno Państwa indywidualne wymogi i preferencje jaki i doświadczenie oraz oczekiwania pracowników, tak aby każda ze stron była w pełni zadowolona. Kolejne ważne kroki opisaliśmy dla Państwa poniżej.

 

    1. Weryfikacja rynku pracy – informacja od starosty:

  • Pracodawca musi przeprowadzić procedurę weryfikacji rynku pracy, co obejmuje sprawdzenie dostępności lokalnych pracowników. Cudzoziemców można zatrudnić dopiero wtedy gdy na lokalnym rynku pracy nie ma dostępnych kandydatów z kraju (ten warunek istotny jest także w przypadku pracowników z Azji). Sprawdza się to w urzędzie pracy odpowiednim dla danej firmy. Po złożeniu krajowej oferty pracy przez 14 lub 21 dni trwa poszukiwanie pracowników. W momencie w którym urząd pracy nie znajdzie pracowników, starosta wydaje informacje o braku możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych w Państwa firmie na lokalnym rynku pracy. Taka informacja ważna jest 180 dni w przypadku zezwolenia na prace lub zezwolenia na pracę sezonową, w niektórych przypadkach 90 dni. W przypadku gdy zawód znajduje się w wykazie zawodów wyłączonych z informacji można pominąć ten krok i przejść od razu do wyrabiania zezwoleń. Taki wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w rozporządzeniach odpowiedniego Wojewody – dla każdego województwa oddzielne.
    Usługa jest bezpłatna.

    2. Aplikacja o zezwolenie na pracę:

  • Pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę dla pracownika spoza Unii Europejskiej lub dla pracowników którzy nie są zwolnieni z posiadania zezwoleń na prace. Skupiamy się głownie na zezwoleniach typu A lub typu S.
    Zezwolenie typu A wydawane jest na okres od 1 roku do 3 lat a zezwolenie typu S jest zezwoleniem na pracę sezonową i wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Koszt zezwolenia typu A to 100 zł a typu S 30 zł. Wniosek o zezwolenie składany jest do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Czas trwania rozpatrzenia wniosku wynosi z reguły od 1 miesiąca do 3.
    Jeżeli nie mają Państwo doświadczenie w tym zakresie możemy kompleksowo się tym zająć w imieniu Państwa firmy.

    3. Wiza:

  • Gotowe zezwolenia wraz z dokumentami wizowymi wysyłamy do ambasady, czekamy na termin a gdy już go otrzymamy pracownik stawia się w ambasadzie i ubiega się o wizę. Sam proces oraz czas oczekiwania może różnić się od siebie w zależności od kraju i konsulatu, staramy się jednak na bieżąco informować Państwa o postępach w sprawie. 

    4. Finalizacja procesu:

  • Po otrzymaniu wizy organizujemy transport pracowników z ich kraju do Polski. Terminy przylotów ustalamy indywidualnie z każdym klientem i dostosowujemy go do Państwa potrzeb. Następnie pracodawca lub my organizujemy transport z lotniska do miejsca pracy. Po rozpoczęciu pracy przez pracowników rozpoczyna się okres próbny, w którym zarówno Państwo jak i pracownicy mają okazję się sprawdzić. O okresie próbnym i naszej ofercie dowiecie Państwo więcej na naszej stronie .