Blog

Czy pracownicy z Azji to przyszłość dla polskich przedsiębiorców?

scroll

Polski przedsiębiorca coraz częściej zderza się z problemem, jakim jest brak osób do pracy, a proces ten na przestrzeni lat, może się niestety mocno pogłębiać. Odpowiedzią może być zatrudnianie pracowników z Azji np. Indii, Nepalu czy Bangladeszu.

Według prognoz GUS do 2025 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o prawie 850 tys. (3,8%), w wieku produkcyjnym mobilnym (od 18 do 44 roku życia) już o prawie 1,18 mln osób (8,4%), a w kolejnych latach tendencja ta ma się utrzymywać lub nawet rosnąć.

Czym jest spowodowany deficyt ludzi do pracy?

Wpływ na taką sytuację ma zarówno kryzys demograficzny, jak emigracja Polaków do krajów oferujących wyższe wynagrodzenie. Na emigracji żyje obecnie co dziesiąty Polak, a porównując liczbę emigrantów w UE, to niestety jesteśmy liderem w tym zakresie.

Co w takiej sytuacji mają zrobić polskie firmy potrzebujące rąk do pracy?

Niedobory na rynku pracy w pewien sposób uzupełniane są dzięki napływającym do Polski imigrantom. Obecnie największą grupą zagranicznych pracowników są Ukraińcy, co niestety nadal okazuje się niewystarczające. Niedoborów kadrowych nie wyrównał nawet zwiększony napływ Białorusinów. Polska dla wielu pracowników z Ukrainy okazała się jedynie przystankiem w drodze do innych zachodnich państw, a wybuch wojny spowodował wyjazd wielu ukraińskich mężczyzn pracujących w Polsce szczególnie w budownictwie czy transporcie.

Rosnący problem braku rąk do pracy oraz wzrost oczekiwań płacowych.

Dlatego popyt na pracowników z zagranicy będzie ciągle rósł. Kurczące się zasoby kadrowe, oraz rosnące żądania płacowe nawet za najprostsze, niewymagające wykształcenia czy doświadczenia prace, będą w coraz większym stopniu skłaniać polskie przedsiębiorstwa do szukania pracowników również w dalszych krajach.

Pracownicy z Azji odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorstw?

Rekrutacja pracowników z Azji staje się coraz powszechniejszym trendem na polskim rynku pracy. Jak wynika z danych ZUS, wśród migrantów zarobkowych z Azji najwięcej w 2022r. było Gruzinów, Hindusów i Uzbeków. Pracowników z Indonezji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Bangladeszu i Nepalu również przybyło.

W 2022 r nastąpił znaczy wzrost wydanych zezwoleń dla Azjatów – 227 031 wobec 114 583 w poprzednim roku 2021, co pokazuje jak wysokie jest zapotrzebowanie na pracowników z Azji.

Najliczniejszą grupę stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (32,4% ogólnej liczby wydanych zezwoleń), pracownicy wykonujący prace proste (29,7%) oraz operatorzy, monterzy maszyn i urządzeń (23,4%). Łączny udział zezwoleń dla wymienionych grup zawodów wynosił, co najmniej 77% we wszystkich województwach.

Obserwowany niedostatek pracowników z czasem może stać się trwałą barierą wzrostu gospodarczego, dlatego tak ważne jest ściągnięcie i zatrzymanie w Polsce zagranicznych pracowników.

Przeczytaj także Migracja pracowników na Zachód - zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców?

Źródła:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/cudzoziemcy

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/18/5/1/zezwolenia_na_prace_cudzoziemcow_w_polsce_w_2021_r.pdf

https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-migracyjna-polski--diagnoza-stanu-wyjsciowego