Blog

Migracja pracowników na Zachód - zagrożeniem dla polskich przedsiębiorstw?

scroll

Migracja ludności może mieć złożone podłoże, jednak najczęściej występującymi przyczynami migracji są czynniki społeczno-polityczne, klimatyczne, demograficzne i ekonomiczne. W tym artykule przybliżymy Państwu sytuację obserwowaną w naszym kraju.

Dlaczego i gdzie Polacy wyjeżdżają do pracy?

Do wyjazdów za granicę zachęcają wyższe płace, lepsze możliwości zatrudnienia, wyższy standard życia i możliwości edukacyjne. Wyjazdy zarobkowe od lat były i nadal są popularne wśród Polaków. Najczęściej wybieranymi krajami są Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy czy Skandynawia.

Wielu Polaków chce podreperować budżet domowy i dlatego szuka pracy w innym kraju. Większość z nich nie wyjeżdża, aby pracować na stanowiskach kierowniczych czy specjalistycznych, tylko wykonują raczej proste prace, często poniżej swojego wyksztalcenia czy doświadczenia w Polsce. Ze względów finansowych wolą pracę za granicą poniżej swoich kwalifikacji, ale za większe pieniądze, niż w swoim wyuczonym zawodzie i za mniejsze wynagrodzenie w kraju. Chociaż zarobki w Polsce szybko rosną, to wynagrodzenie w krajach zachodnich dla Polaków nadal jest bardziej atrakcyjne.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2021r. 1 mln 447 tys. osób mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce, przebywało czasowo za granicą, w tym prawie 93 proc. emigrantów przebywało za granicą 12 miesięcy lub dłużej. Szczególnie jest to widoczne w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Kto zastąpi wyjeżdżających pracowników?

Z tego samego powodu przyjeżdżają do naszego kraju cudzoziemcy, dla których praca w Polsce jest wciąż atrakcyjna. Do tej pory byli to głównie pracownicy ze Wschodu, jednak obecnie się to zmienia, bo i dla nich płaca w Polsce staje się zbyt niska.

Liczba Ukraińców przebywających w Polsce systematycznie maleje. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że to Niemcy stają się głównym miejscem pobytu uchodźców. Dla wielu Ukraińców Polska jest tylko przystankiem w drodze na Zachód.

Dlatego pracodawcy szukając rąk do pracy coraz częściej sięgają po zatrudnienie obcokrajowców z innych kierunków. Firmom brakuje pracowników. Wiele stanowisk pracy, które dotychczas obsadzane były pracownikami ze Wschodu, pozostają wolne i trudno na nie znaleźć chętnych pracowników. Brak rąk do pracy jest ogromnym hamulcem do rozwoju wielu firm, a co gorsze może on zagrażać ciągłości produkcji oraz spowodować niewywiązywanie się z terminowych kontraktów. Stąd coraz większa chęć pracodawców do pozyskiwania kandydatów z odległej Azji czy Afryki.

Dla pracowników z Nepalu, Indii, Bangladeszu, Kazachstanu, Sri Lanki, Ugandy czy Rwandy, Polska nadal jest krajem atrakcyjnym zarobkowo. Dzięki pracy w Polsce mogą godnie utrzymać swoje rodziny, które zostawili w domu. Jest to dla nich szansa na pracę i życie w lepszych warunkach niż w swoim kraju.

Przeczytaj również Wzrost zatrudnienia pracowników z Azji w miejsce pracowników z Ukrainy

Jako agencja rekrutująca pracowników z krajów azjatyckich zauważamy duży wzrost zainteresowania przedsiębiorców zatrudnieniem pracowników z Azji. Polska jest krajem rozwijającym się, coraz chętniej również inwestują w naszym kraju duże koncerny przemysłowe, które potrzebują znacznej liczby pracowników.

Liczba cudzoziemców mieszkających w Polsce rośnie z miesiąca na miesiąc. W październiku 2023 roku liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wyniosła 1 125 i była wyższa o 13 tysięcy w stosunku do września 2023 r. To pokazuje, że dla wielu osób nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem docelowym, oraz że zapotrzebowanie na pracowników ciągle rośnie.

Dlatego jako agencja mająca wieloletnie doświadczenie i rozbudowaną bazą kandydatów możemy wesprzeć Twoją firmę i uzupełnić wakaty pracownikami z Azji lub Afryki.