Blog

Rekrutacja pracowników z krajów dalekiej Azji

scroll

Rekrutacja pracowników z dalszych zakątków Azji to nadal dla wielu firm zupełna nowość. Rynek pracy się zmienia i coraz częściej przedsiębiorstwa, które nie mogą znaleźć pracowników, zaczynają szukać alternatyw. Odpowiedzią na braki kadrowe mogą być pracownicy z Azji, ale z racji nieznajomości tego kierunku/ obyczajów krajów Dalekiego Wschodu, klienci mają obawy dotyczące zatrudnienia obcokrajowców. Jest to dla nas zrozumiałe i zawsze staramy się jak najszybciej rozwiać wszelkie wątpliwości. Poniżej znajdują zagadnienia, które budzą najwięcej obaw oraz krótkie wyjaśnienie z naszej strony jak to wygląda w praktyce.

 

  1. Język i komunikacja: Jednym z głównych obaw jest bariera językowa i możliwość nieporozumień komunikacyjnych między pracodawcami a obcokrajowcami. Kładziemy nacisk na to, by każdy z rekrutowanych przez nas pracowników porozumiewał się w języku angielskim – języku międzynarodowym. Pomimo tego część klientów nadal ma obawy. W dzisiejszych czasach porozumiewanie się w języku angielskim nie jest problemem nie do przeskoczenia, nawet w sytuacji gdy w firmie nikt nie mówi w tym języku. W dobie XXI wieku, do dyspozycji mamy wszelkiego rodzaju komunikatory, które na początkowym etapie pracy, mogą pomóc wdrożyć się pracownikowi. Azjaci są bardzo pracowici i szybko dostosowują się do panujących zasad i warunków pracy. Zatrudnienie pracowników z językiem angielskim może tylko rozwinąć personel oraz firmę.

 

  1. Kwestie prawne i biurokracja: Zatrudnianie obcokrajowców wymaga spełnienia różnych przepisów i wymogów prawnych (https://pakogrouphr.com/wpis/procedury-dotyczce-zatrudnienia-pracownikow-z-Azji), takich jak uzyskanie odpowiednich wiz czy pozwoleń na pracę. To może być czasochłonne i skomplikowane dla pracodawców. Tutaj przychodzimy do Państwa z naszymi usługami i oferujemy pomoc na każdej płaszczyźnie sprowadzenia pracownika do kraju. 

 

  1. Kulturowe różnice: Różnice kulturowe mogą prowadzić do konfliktów lub nieporozumień w miejscu pracy. Pracodawcy mogą obawiać się, że różnice kulturowe wpłyną na integrację obcokrajowców w zespole i na ogólną atmosferę w miejscu pracy. Pracownicy z Azji którzy przyjeżdżają tutaj w celach zarobkowych szanują naszą kulturę i doceniają możliwość zarobkową, którą dają im pracodawcy. Nie są narodem roszczeniowym czy konfliktowym. 

 

  1. Obawy związane z wydajnością i jakością pracy: Niektórzy pracodawcy mogą obawiać się, że obcokrajowcy nie będą tak wydajni lub nie zapewnią takiej samej jakości pracy jak Polacy. Wynika to często z nieznajomości rynku zagranicznego, czy różnic w standardach i oczekiwaniach. Jest to często bardzo mylna obawa – pracownicy z Dalekiego Wschodu, którzy przyjeżdżają tutaj w celach zarobkowych chcą pracować jak najwięcej by jak najwięcej zarobić. Dodatkowo kultura praca w nich zakorzeniona przejawia się dużą wydajnością i zaangażowaniem.

 

  1. Konieczność szkolenia i adaptacji: Pracodawcy mogą obawiać się, że będą musieli zainwestować dodatkowy czas i środki w szkolenie obcokrajowców oraz pomóc im w dostosowaniu się do specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Ta obawa również jest mylna. Każdego nowego pracownika trzeba wyszkolić i dostosować do nowego miejsca pracy. Azjaci cenią sobie stabilizację i nie lubią zmian, dzięki czemu jeżeli miejsce pracy spełnia ich oczekiwania to zostaną w tym miejscu tak długo jak tylko mogą.

 

  1. Konieczność dostosowania się do różnych przepisów i standardów krajowych: Pracodawcy zatrudniający obcokrajowców muszą być świadomi różnych przepisów i standardów dotyczących pracy, które mogą obowiązywać dla pracowników z innych krajów. Pracodawca musi dostosować miejsce prac do przepisów i standardów panujących w Polsce?) i standardy polskie do zatrudnienie obcokrajowców, nie ma w tym nic skomplikowanego a na wszelkie pytania zawsze chętnie odpowiadamy i pomagamy.

 

Warto zauważyć, że te wątpliwości nie zawsze są uzasadnione, a zatrudnianie obcokrajowców może przynieść wiele korzyści, takie jak: różnorodność w miejscu pracy, nowe perspektywy, oszczędności i umiejętności, a także dostęp do specjalistycznego personelu. Ważne jest, aby pracodawcy starali się zrozumieć i rozwiązać te obawy poprzez rozmowę ze specjalistami w tym temacie

Przeczytaj także Plusy i minusy zatrudniania pracowników z Azji